Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

jardinette
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaraindrops raindrops
jardinette
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaunique unique

May 12 2017

jardinette
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

July 09 2015

jardinette
1667 df1a
Reposted fromcaraseen caraseen viaasiuulaaa asiuulaaa

July 05 2015

jardinette
7594 6c79 500
Reposted fromjmg jmg vialaure laure

May 29 2015

3089 860f 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasavor savor

May 19 2015

jardinette
Ludzie autentyczni najpełniej istnieją w samotności. Nie znoszą iluminacji, podwojenia. Ciskają swoje ledwie namalowane portrety, odwrócone twarzą do ziemi.
— Virginia Woolf, ,,Fale"

May 13 2015

8382 e76f

armaniprives:

Rani Zakhem Haute Couture F/W 2013.

May 11 2015

7176 a54e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapunkahontaz punkahontaz
jardinette
kraków.
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viacolours colours
jardinette
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasewinglover sewinglover

May 07 2015

0766 703c 500

egocentricacomeigatti:

Danae, Rodin

Reposted fromink ink viaindisputabel indisputabel

May 05 2015

0865 2b87 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaSTWRSK STWRSK
jardinette

Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viakyte kyte

April 28 2015

jardinette
jak coś się nie mieści w głowie, to trzeba mieć to w dupie.
— wyrwane z kontekstu
Reposted fromkyte kyte

April 13 2015

jardinette
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaraindrops raindrops

March 02 2015

jardinette
Zdarzają się tego rodzaju spotkania, nawet z zupełnie nieznajomymi ludźmi, którymi zaczynamy się interesować tak jakoś nagle, niespodzianie, zanim zamienimy choćby jedno słowo.
— "Zbrodnia i kara" F. Dostojewski
Reposted fromCattleya Cattleya vialaure laure

February 10 2015

jardinette
5300 b40d
Reposted frompesy pesy viamezzanine mezzanine

January 30 2015

9175 ec0e
Reposted fromsunlight sunlight viasavor savor
jardinette
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— mama Muminka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl