Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2014

jardinette
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir

December 04 2014

jardinette
4264 65a8
Reposted fromlaters laters viamasala masala
jardinette
"Dobrze jest czasem nie być. Dziś właśnie mnie nie było.
Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego".
— Marcin Bruczkowski
Reposted frombeatkazz beatkazz viaohshit ohshit

November 28 2014

jardinette
6173 8291 500
Reposted frommiowr miowr viaRedPenny RedPenny
0049 ae79 500
Reposted fromNanutka Nanutka vialululemony lululemony

November 17 2014

jardinette
Reposted frombluuu bluuu
jardinette
Nigdy się nie dowiesz jaka jesteś silna, dopóki nie przetańczysz całej nocy na wysokich obcasach.
— znalezione

November 04 2014

jardinette
5220 ad28
Reposted fromoutline outline viacolours colours

September 28 2014

jardinette
Usuń ze swojego słownika słowo 'problem' i zastąp słowem 'wyzwanie'. Życie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące. 
— Albert Camus
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaarizonadream arizonadream
jardinette

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromkonwalia konwalia viaarizonadream arizonadream
jardinette

"Dobra książka to rodzaj alkoholu - też idzie do głowy "


— Magdalena Samozwaniec
Reposted fromczytaj czytaj viaarizonadream arizonadream
jardinette
jardinette
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
jardinette
Żaden większy wybór nie jest prosty, ale tylko mądrzy mają wątpliwości.
— EgoTrue
Reposted frommefir mefir viaarizonadream arizonadream
jardinette
(...) każdemu będzie dane to, w co wierzy.
— Michaił Bułhakow 'Mistrz i Małgorzata'
Reposted fromspadochron spadochron viaarizonadream arizonadream
jardinette
"Przychodzi taki dzień gdy do człowieka dociera, że dalsza tułaczka nie ma sensu. Że dokądkolwiek idziesz, zabierasz ze sobą siebie."
— Stephen King - "Doktor Sen"
0936 d686
Lettering by Lucas Bellett
Reposted fromcuty cuty viakyte kyte

September 17 2014

jardinette
Studiuj i nie przejmuj się zbytnio. Pamiętaj, że przyda ci się w życiu tylko to, czego nie zrozumiesz.
— Eduardo Mendoza
Reposted fromlittlefaith littlefaith viaohshit ohshit
jardinette

September 14 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl